Enok Çalışanı Olmak

Enok Grubu; kurumun değerlerini ve işin gerektirdiği yetkinlikleri tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak çalışanlarını modern yöntemlerle seçiyor:

• İnsan Kaynakları uzmanları tarafından, adaylarla yetkinlik bazlı görüşmeler yapılarak, adayların Enok Grubu'nun ve aranılan pozisyonun yetkinliklerine uygunluğu değerlendirilir. Profil analizleri uygulanır, adayların mesleki ve teknik bilgileri sorgulanır.
• Yetkinlik bazlı mülakatlarda başarılı olan adaylar, başvurdukları pozisyonun yöneticileri ile görüşür.
• Olumlu değerlendirilen adayların, Yabancı Dil Sınavı ile seviyeleri incelenir.
• Aranılan pozisyona özel olarak (yönetici, satış v.b.) hazırlanmış değerlendirme merkezi uygulamaları gerçekleştirilir. Adayların işe uyum ve organizasyona uyum testlerinde başarılı olmaları beklenir.
• Tüm değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara, ilgili pozisyonun şirketi tarafından iş teklifi yapılır.

Gelişim Planım Nasıl Olacak?

Enok Grup’ta eğitim ve gelişim; stratejik bilgi yönetimi, performans yönetimi ve çalışan gelişimine odaklanıyor. Çalışanlarımızın doğru işi yapmaları ve yaptıkları işte en iyi olmaları için sınırsız eğitim ve gelişim imkânı sunuyoruz.

Enok Grubu olarak; tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini Enok Akademi çatısı altında topluyoruz. Enok Akademi kapsamında çok çeşitli eğitim programları oluşturarak; Enokluların performans ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar yaratıyoruz.

Enok Akademi kapsamında oluşturulan bireysel gelişim planları doğrultusunda, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı oluyor, bu doğrultuda çalışanlarımızın hep bir adım önde olacağına inanıyoruz. 

Fark Yaratacak Değerlendirme Sistemi

Etkin, çok yönlü, fırsatlar sunan bir değerlendirme sistemi

Enok Grup’ta, Enokluların performansları objektif bir biçimde değerlendirilir ve potansiyellerini ortaya çıkaracak bir gelişim ortamı sunmak amacıyla etkin uygulamalar kullanılır.

Performans değerlendirme görüşmeleri

Yılda en az bir kez yapılan görüşmelerde, çalışanların hem iş, hem de kişisel yetkinlik hedeflerine odaklanılır. Çalışanların mevcut performansları hakkında bilgi verilir ve yeni gelişim olanakları sağlanır.

360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi

Çalışanların yetkinlikleri; astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendisi hakkındaki görüşleri alınarak belirlenir. Sistemli bir değerlendirmenin ardından, kişisel gelişim hedeflerine bağlı kalarak; kariyer gelişim olanakları ve ödül sistemi kararlaştırılır.

Bu sistemler aracılığıyla çalışanların performansları ile yarattıkları farkı sunabilecekleri bir ortam yaratmak üzere çalışılır.